Αγώνας δρόμου για χρέος – αξιολόγηση.

kontraΜαρία Μητσοπούλου

Παράλληλα με την έναρξη της διαπραγμάτευσης για τη δεύτερη αξιολόγηση η κυβέρνηση επικεντρώνει στη μάχη για την υλοποί­ηση της συμφωνίας του Eurogroup της 24ης Μα­ΐου για το χρέος. Στόχος παραμένει η εξειδίκευση των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μα­κροπρόθεσμων μέτρων για το χρέος ώς το τέλος του χρόνου.

Συνέχεια ανάγνωσης